VÄLKOMMEN TILL GUSTAFSGÅRDEN CONSULTING

ETT FÖRETAG MED SPETSKOMPETENS INOM AERODYNAMIK

 

Om företaget:

Företaget startades 2003 när vi köpte gården i Slädene. Samtidigt drogs konsulterksamheten i gång i liten skala.

Vi har tillgång till beräkningsprogramvara för strömningsberäkningar samt mätutrustning för att diagnostisera befintliga anläggningar.

Huvudman är Peter Johansson som är teknisk doktor i strömningsmekanik och har arbetat på Chalmers som assisterande professor. Efter det har han arbetat med strömningsberäkningar på Volvo Aero i Trollhättan och som utvecklingschef på Akronmaskiner.

Exempel på utförda arbeten:

Kontaktuppgifter:

Peter Johansson, tekn. dr.

E-post: pj@gustafsgarden.se

Telefon: 0702-83 2828